1
Тъй като незаконните казина нараснаха в цяла Европа, правоприлагащите органи почувстваха, че трябва да направят нещо. В много страни вече се правят опити за спиране на незаконните набези на казина и има оптимизъм, че това ще ограничи негативната страна на тези курорти. Въпреки това, конфискациите и арестите не винаги се равняват на победа за тези, които се борят срещу тези казина.

Проучване установи, че най-често незаконните казина възобновяват дейността си, защото няма достатъчно правоприлагане, за да ги затворят завинаги.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация