1
Правилното съхранение на храната е от решаващо значение за поддържане на качеството и безопасността на хранителните продукти. Контролът на температурата е критичен фактор и нетрайните храни като месо, птици, млечни продукти и пресни плодове и зеленчуци трябва да се съхраняват в хладилник или замразяват, за да се предотврати развитието на вредни бактерии. Етикетирането и датирането на хранителните продукти може да помогне да се гарантира, че те се консумират преди изтичане на срока на годност. Използването на правилните контейнери за съхранение също може да помогне за поддържането на свежестта на хранителните продукти, като херметически затворените контейнери са идеални за съхранение на сухи продукти като зърнени храни и тестени изделия, докато вакуумно затворените торби са чудесни за съхранение на месо и птици. Храните трябва да се разделят по вид и да се съхраняват на определени места, за да се предотврати кръстосано замърсяване, и да се съхраняват на чисто, сухо и хладно място, далеч от пряка слънчева светлина и източници на топлина и влага. И накрая, трябва да се прилага методът FIFO, за да се гарантира, че по-старите продукти се използват преди по-новите, като се минимизират отпадъците и се гарантира, че храната се консумира преди изтичането на срока на годност.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика