1
Samsung използва изкуствен интелект, за да направи своите телевизори по-интуитивни и по-лесни за използване.
Samsung използва изкуствен интелект, за да направи своите телевизори по-интуитивни и по-лесни за използване. Те го използват в своята Smart TV платформа, която ще може да разбира естествения език. Това ще позволи на потребителите да въвеждат команди, без да се налага да запомнят правилния синтаксис за приложението или устройството. . Samsung използва изкуствен интелект, за да направи своите телевизори по-интуитивни и по-лесни за използване. Те го използват в своята Smart TV платформа, която ще може да разбира естествения език. Това ще позволи на потребителите да въвеждат команди, без да се налага да запомнят правилния синтаксис за приложението или устройството.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация