1
Терминът самоизпълняващо се пророчество е предсказание, което пряко или косвено кара себе си да стане истина.

Механизмът на самоизпълняващо се пророчество може да бъде обяснен със следния пример: Студент, който очаква да се справи лошо на изпит, може да не учи, а след това всъщност да се справя лошо, защото не е учил.

В психологията често се използва, за да опише как очакванията на хората за себе си или за света могат да се сбъднат чрез собствените им действия.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика