1
Терминът самоизпълняващо се пророчество е предсказание, което пряко или косвено кара себе си да стане истина.

Механизмът на самоизпълняващо се пророчество може да бъде обяснен със следния пример: Студент, който очаква да се справи лошо на изпит, може да не учи, а след това всъщност да се справя лошо, защото не е учил.

В психологията често се използва, за да опише как очакванията на хората за себе си или за света могат да се сбъднат чрез собствените им действия.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация