1
Използваме сборници, учебници и спомагателни пособия, за да можем да решаваме повече и по-различни задачи с децата. Учим ги да попълават отговори на задачи словом и цифром. Затвърждаваме това, което знаят, и надграждаме според индивидуалните възможности и скорост на усвояване на детето. За нас е ясно, че сме тези, които развиват логическото мислене в децата. Те се учат да смятат, но и да разсъждават чрез примери от ежедневието. Вероятно вкъщи Вие правите същото, но средата е по-различна. Първо, защото сте им родители и може да сте неоправдано строги или твърде отстъпчиви. Второ, защото в дома Ви има предмети, уреди, устройства, които да разсейват детето. Трето, защото педагогическият подход е в основата на доброто възпитаване и усвояване.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика