1
Ако до този момент въпросът относно наличието на технически паспорт на сгради не бе дискутиран широко, вече не е така. Причината не е в това, че е нещо ново, а нещо, което до момента бе пренебрегвано. Непосредствено след присъединяването ни към ЕС издаването на технически паспорт на сгради стана задължително. Тоест, след 2007 г. всички построени сгради разполагат с такъв документ. Въпросът е какво ще се случи със строежите, датиращи преди този момент. Всички жилища и сгради, построени преди 2007 г. ще трябва да докажат своята техническа изправност. Това ще стане възможно след инспекция на квалифицирани лица. Но самата инспекция ще струва допълнителни средства за живущите.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика