1
Различните видове бизнес имат своите специфики и съответно процесите, които следват след регистрацията са различни. Има обаче няколко основни неща, които всяка нова фирма трябва да направи, за да си спести неудобства след започването на работа. На първо място трябва да бъде издаден печат на фирмата. Електронните подписи набират все по-голяма популярност и е добре да притежавате такъв, за по-бързо и лесно оформяне на необходимите Ви документи, включително и при самата регистрация. Освен документите, трябва да се погрижим и за визуалния облик на фирмата и онлайн присъствието ѝ. Изработката на лого на фирмата, отпечатването на визитки, създаването на уебсайт и страница във Facebook вече са задължителни елементи за съвременния конкурентоспособен бизнес.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика