1
Докато съществуват частни случаи, каквито са: почистване на мебели, тапицерия, прозорци, кухненски печки и др, то почистване след изнасяне обхваща всички изброени услуги. Сами се досещате колко енергия и време ще изразходите в чистене на следите на този/тези преди Вас. И сами се досещате с какви замърсявания ще се сблъскате и в най-добрия, и в най-лошия случай. Когато едно семейство или човек реши да смени местообитанието си, започва една хамалогия, настъпва пълен безпорядък. Това прави усилията безрезултатни, защото хаосът е нещо, с което трудно бихте се справили сами. Но ние сме най-верните помощници на домакинята, както и в сферата на корпоративното чистене.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика