1
Телематик ще разпредели дивидент в размер на над 50% от печалбата на дружеството. Фирмата на Мило Борисов - Телематик Интерактив АД, е първата публична компания в сектора в България. Дружеството планира на 23 юни да разпредели дивидент в размер на над 10 152 014 лева или 2.35лева бруто на акция. Това е предвидено да се гласува от акционерите в дружеството по време на Общото събрание в София. Предложеният за разпределение дивидент е над полоинвата от печалбата на дружеството, след облагане с данъци, което значително надвишава заложения в устава на дружеството минимум от 40% от нетната печалба. Дружеството предвижда изплащането на над 8 милиона лева под формата на акции - за една съществуваща акция ще бъдат получени две нови в компанията.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика