1
Ако нямате някакви дълбоки притеснения относно въвеждането на униформи в училището, подкрепете решението и така ще помогнете на детето Ви също да вижда смисъл в това. Поддръжниците на униформите твърдят, че една от най-добрите причини да се носят униформи е, че тя подготвя децата за униформите, които ще им се налага да носят като възрастни – дали специални униформи или просто бизнес дрескод. Униформите също промотират единство и равенство и поддържат спретнат стандарт на обличане. Говорете с детето си за посланието, което училището изпраща чрез въвеждането на униформите. Разберете как Вашите лични философии се вписват в това правило – различните спортни отбори например имат свои отличителни цветове, което насърчава отборния дух.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика