1
Оперативен лизинг e отношения, които възникват по повод на определен предмет , която се предава...

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика