1
Гръмоотводите Blitzguard помагат за намаляване на риска от сериозни щети на вашия дом.
Мълниите могат да причинят значителни щети по сградите, ако не открият безопасен път към земята. В случай на удар, мълнията ще използва всеки наличен проводник, за да намери път към земята като електрически и телефонни линии, кабели, водопроводни тръби и дори самата сграда. Тя може да прескача от обект на обект чрез създаване на странични разряди и по този начин да причини пожари и експлозии.
Blitzguard lightning rods help reduce the risk of serious damage to your home.
Lightning can cause significant damage to buildings if they do not find a safe path to the ground. In the event of a strike, lightning will use any available conductor to find its way to the ground such as power and telephone lines, cables, water pipes and even the building itself. It can jump from object to object by creating side discharges and thus cause fires and explosions.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика