1
Казусът, свързан с новото изискване за технически паспорт на сгради, породи много противоречиви чувства и емоции. От едната страна на плоскостта стоят хората, които считат това за уместно. От другата страна обаче, възмущението си изразиха много хора, за които това е излишно. Факт е, че в много малко държави има такава практика. У нас, на фона на високата безработица и ниско трудово възнаграждение (най-ниското за целия ЕС) това ще е бреме. Допълнително финансово бреме, поредната сметка в списъка на данъкоплатеца. Подобен документ ще бъде гаранция за наемателите или закупуващите жилище, че сградата е надеждна. Наясно сме с порочните практики в сферата на строителството, как се усвояват пари, а се предлага различно от очакваното качество. Вероятно и преди нововъведението, наречено технически паспорт на сгради, е имало хора, търсили такава сигурност. Е, сега настъпи моментът да я получат.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика