1
Да вдигне ръка всеки, на когото се е случвало следното: През цялото време търсите златната среда и да баланса между работа, семейство, социални ангажименти и лично време....

Коментари

Кой подкрепи тази публикация